Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Kosman prowadząca działalność Fotokos Studio Fotografii z siedzibą przy ul. Granicznej 4a, 41-706 Ruda Śląska.

Zbieranie danych następuje dobrowolnie np. za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, przez stosowne formularze na stronie internetowej wyłącznie za zgodą osoby przekazującej dane. Za pomocą tych środków pozyskiwane są: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Podanie adresu e-mail jest konieczne, żeby otrzymywać newsletter. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera przez wysłanie e-maila na adres fotokos@fotokos.pl z tematem "nie".

Dane osobowe nie są udostępniane osobom nieupoważnionym, są chronione przed uszkodzeniem i utratą.